Wonders

Vaccinius

Serious sites

Sense
in English

Home page
I

Poet on view
This is a site on which one will find a short presentation and a lot of explanations. On this site I have explained what it means to be a Christian. Here are also some funny observations. I have also humorously pointed out what the major issues are within philosophy, theology, sociology and psychology. Here, also, are some poems and some songs of mine.

The site is in English, but there is a big Norwegian partition on the site.

The Idea
II
On this site, I have explained what the idea of life is. This is the translation of the Norwegian site "Kongstanken". By the model I present, I have united idealistic and materialistic thinking. Here, the number of The Beast is explained.

The Words
III
On this site The Ten Words given Moses is outlined. The unity of The Ten Words expresses the pact with God given by The Law of Moses. The unity of The Ten Words is the expression of the covenant.

The Law
IV
Here one will find The Law of Moses explained. The most evident prescripts of The Law are laid out in order to clarify the rule of The Law.

Trondheim
V
On this site I argue that the city Trondheim should be sacred. The Christian principles expressed by the streets and the attractions, obviously intentionally created, clearly shows the city to be by God. By pointing out the principles expressed, I clarify Christianity.

Namefames
VI
This is the English tower on Trixnix. This is her right breast. It is a growing collection of locuses, that is tetrametric quatrains, put to English female names, as blessings. I call the poems namefames.

If the city Trixnix is a girl, this, in her imagination, is her son.

Contributions are wanted. As I understand it, there are thousands of English female names, counting all spellings and variations, so it will take some time before all are covered.

Now, there are 456 + 0 namefames on the site.

This growing collection of poems will be the spear of Her Royal Highness Princess Ingrid Alexandra of Norway, who at one time will inherit the throne. The spear starts with a collection of 123 locuses in Norwegian which I have called Retningsviser. Her sword will be a growing collection of namefames in Norwegian, called Jentemente, on which contributions are wanted also.

Fairy tale
VII
This is a fairy tale in verse about the creation of Adam. It is a translation of a story I first made in Norwegian, and it took me a whole winter to make it. I was not able to concentrate, due to medicines forced upon me.

Songs
VIII

♪ Ten takes
I was very much psychotic from 1997 to 2007. I went in and out of mental hospitals and I was made impotent, mentally. In 2002 and 2003 I made some songs by the guitar which served me well. They gave me the idea I could be an artist. Even though I stopped practicing guitar playing after some years, the songs I then made gave me self-confidence. On this site there are 10 songs. The songs are intended to be popular songs with clear beat.


Psalms
VIV

♪ Seven songs
This is a collection of seven psalms, with texts, and tunes, six out of seven arranged for vocal with piano, and one arranged for string quartet. But I have also arranged all seven for vocal with violin and violincello.

Character
X
Trixnix got a son. This is an ordering of the ancient Greek gods, and a drawing of the psychological human being.

If Trixnix is a tree, this site is the fruit of the tree.

Smilies
XI
I have made my own smilies. The smilies can be copied and used for free.
[ This site will be shown as a regular web site on mobile devices. ]

On the blog you can pick a random smiley, to see how you feel right now ...

Drawings
XII
On this blog one will find drawings which show my development as a pencil artist.

Forstand
På norsk

Hjemmeside
I

Poet on view
Dette er hjemmesiden min. Her vil en finne en kort presentasjon og en del forklaringer. Her er også en del morsomme observasjoner. På denne siden har jeg redegjort for hva det innebærer å være kristen, Jeg har også litt lystig gjort rede for hva som er de grunnleggende spørsmålene i filosofi, teologi, sosiologi og psykologi. Her er også noen dikt og noen sanger av meg.

Siden er på engelsk, men der er en stor avdeling på norsk.

Kongstanken
II
Ved en modell viser jeg her hvordan Gud har ordnet livet for mennesket. Dette er den norske utgaven av den engelske siden "The prime idea". Ved modellen er idealistisk og materialistisk perspektiv forent. Her er også Dyrets tall gjort rede for. De Ti Ord er listet på siden, og der er en link til det sted hvor jeg har utredet De Ti Ord.

Samkvem
III
Ved en modell viser jeg her hvordan Gud har ordnet verden for mennesket. Modellen er fundert i Skapelsesberetningen. Denne modellen har jeg ikke oversatt til engelsk.

Navnegavn
IV

Månen
Dette er det norske tårnet i Trixnix. Dette er hennes venstre bryst. Om Trixnix er ei jente, er dette i hennes fantasi hennes datter.

Her røpes jenter. Dette er en voksende samling lokuser, uttrykkende hva jentenavn betyr. Jeg kaller diktene navnegavn.

Nå er der 654 + 0 navnegavn på siden. Der ønskes bidrag.

Denne samlingen med dikt vil bli sverdet til HKH Prinsesse Ingrid Alexandra. Spydet vil bli samlingen Damesnames.

Eventyr
V

Slik gikk det til
Dette er et eventyr om skapelsen av Adam, på vers.


Sonettkrans
VI

Forlegningen
Dette er en sonettkrans, med noen ekstra effekter, omhandlende den kristnes natur.

Vitnemål
VII

Schizofrenien
Her forklarer jeg fenomenologisk hva schizofreni er, og jeg skriver litt om min egen erfaring som schizofren. Schizofreni er en orientering. Og psykoser er foranlediget av denne orienteringen. Slik at medikamenter løser ingen ting.

Ordet "schizofren" er et adjektiv, ikke et substantiv. Men det å være schizofren er en forbannelse, og ekspertene i psykiatrien gir skinn av å vite hva den schizofrene er. Det er imidlertid bare tull at de så gjør. Det at man ikke er åpen om det man vet er et sikkert tegn på at man ingenting vet. Det at man sier at det er mange ulikheter mellom schizofrene er et sikkert tegn på at man ikke vet hva schizofreni er. Ulikt ekspertene har jeg formulert hva schizofreni er og gjort en schizofren til et slags substantiv som hvem som helst kan begripe hva er. Ved å gjøre schizofreni til en ting kan jeg, og andre med meg, heves fra forbannelsen.

Roman
VIII

Kan og Skje
Dette er en roman, kalt "Kan og Skje". Den handler om en selvovervinnelse.

Sanger
VIV

♪ Uskyldstoner
Her er en samling med 12 salmer og sanger. Der er tekst, og melodi til. Dette er sanger jeg laget i 2006 og årene som fulgte. Jeg kan ikke huske nøyaktig når jeg laget sangene, men jeg sluttet mer eller mindre å spille på gitaren min i 2009. Man bør ha i mente at jeg var sterkt medisinert, under tvungent psykisk helsevern, da jeg laget disse sangene. Kristus ga meg selvtillit. Jeg arrangerte sangene for piano sommeren 2016.

Salmer
X

♪ Merkeminner
Her er fire melodier jeg har laget til fire gamle salmer som ikke har hatt egne melodier. De betyr mye for meg av en spesiell grunn. Jeg ønsker ved disse også å vise at der er skatter i historien til Den norske Kirke.

Sanger
XI

♪ Takknemligheten
Her er fem julesanger, med tekst og melodi til.

Karakter
XII

Fantasifix
Trixnix fikk en sønn. Dette er en tegning av det psykologiske mennesket. Dette er en ordning av de gamle greske guder, og en framstilling av menneskets instanser.

Om Trixnix er et tre, er denne siden frukten av treet.

Navigation